Konstrukcja i forma miasta

Zupełnie specyficzne, wszechstronnie nieraz określone cechy i potrzeby dzielnic wymagają właściwego doboru, wyposażenia odpowiednich terenów i zabudowań, wprowadzenia poszczególnych urządzeń technicznych oraz celowego ukształtowania zabudowy. Będą to wiec dzielnice przemysłowe i mieszkaniowe, dzielnice handlu i administracji, centra reprezentacyjne z siedzibami organów i instytucji państwowych i komunalnych, dzielnice por- miasta tworzyła znów milionowe olbrzymy miejskie w Europie. Emigracja z Europy do Ameryki dała podstawy istnienia wielomilionowych kolosów urbanistycznych w Stanach Zjednoczonych A. P. Te dwa podstawowe procesy demograficzne pociągają za sobą szereg innych. Ludność miejscowa podtrzymuje dawne tradycje i stanowi trzon spoleczny i kulturalny organizmu miejskiego. Ludność przybywająca z zewnątrz, ze wsi lub często nawet z innego kraju, a nawet z innej części świata, wnosi nowe elementy życia, obcą kulturę, odmienne potrzeby i wymagania. Murzyńska dzielnica w Nowym Yorku posiada pod wieloma względami więcej cech afrykańskiej wioski, niż to można sobie wyobrazić w centrum wspaniałej, kulturalnej, ośmiomilionowej stolicy lądu amerykańskiego. Rolnik polski, porzucający swój zagon i osiedlający sie w wielkich ośrodkach przemysłowych, podtrzymuje w znacznej mierze swe tradycje wiejskie, prowadzi drobne gospodarstwo, wymaga kawałka ziemi do uprawy przy swej siedzibie w mieście i nadaje piętno swoiste w zabudowie całej dzielnicy lub osiedla fabrycznego. Pod tym kątem widziana i badana przeszłość i teraźniejszość ludności miejskiej, obok danych statystycznych, tworzy bogate tło wpływów kulturalnych, obyczajowych i ekonomicznych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do określenia dalszych potrzeb i stworzenia racjonalnego programu organizacji i budowy miasta. Historia rozwoju danego osiedla, zestawiona z powyższymi cyframi, wykaże związek między zewnętrznymi objawami, a głęboko nieraz ukrytymi. właściwymi ich przyczynami, ustalonymi w poprzednim dziale studiów. [patrz też: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Saturday, September 7th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena