W rusztowaniach wystepuja liczne zlacza i trudno je skontrolowac

Podkreśla się, że należy przekazać projektantom dane dotyczące wszystkich obciążeń pionowych i poziomych, jakie mogą działać na rusztowanie oraz kolejność ich występowania, a także warunki gruntowe w miejscu budowy podpór rusztowania. Drugim zasadniczym warunkiem jest poprawne, zgodne z projektem, wykonanie rusztowania. Rusztowania są konstrukcjami pomocniczymi. Ich zadaniem jest podparcie budowanej konstrukcji. I ze względu na tę funkcję jest projektowany ich udźwig. Natomiast nie uwzględnia się trwałości rusztowań, odporności na uderzenia itp. Jako konstrukcje pomocnicze są wykonywane na ogół z gorszych materiałów i bywają – jak już wspomniano – kilkakrotnie używane, stanowiąc wyposażenie robocze wykonawcy. Ze względu więc na powtarzane zastosowanie rusztowania nie mają takich cech, jak dobrze zaprojektowane trwałe konstrukcje. Wykonane rusztowania często nie odpowiadają projektowi. Jest więc nieodzowny nadzór nad budową rusztowania, obejmujący również kontrolę materiałów, z jakich ma być wykonane. Nawet przy stosowaniu rusztowań stalowych mogą powstać trudności wynikające ze zwichrowania i osłabienia ich elementów po kilkakrotnym użyciu. Na budowie są improwizowane niekiedy naprawy, w tym i spawanie. W takich warunkach łatwo o wadliwe wykonanie połączenia spawanego. A pęknięcie jednej spoiny może spowodować reakcję łańcuchową uszkodzeń. Z pośpiechu niekiedy nie montuje się wszystkich części rozpierających i wzmacniających rusztowanie. [przypisy: systemy suchej zabudowy, piły stihl, mrowka tarnow ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 2nd, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrowka tarnow piły stihl systemy suchej zabudowy