W czasie katastrofy na moscie znajdowal sie ciezki sprzet; jezdnia i chodniki nie byly jeszcze ulozone

W czasie katastrofy na moście znajdował się ciężki sprzęt; jezdnia i chodniki nie były jeszcze ułożone. Złamanie nastąpiło w czasie, gdy ustawiony na końcu zmontowanej części przęsła dźwig unosił z pontonu ostatni 85-tonowy element długości 54 m, który miał połączyć konstrukcję przęsła z podporą od strony Koblencji. Przy dokładnym badaniu przyczyn katastrofy ustalono, że pomiędzy poprzecznymi usztywnieniami dolnego pasa, mającymi przekrój w kształcie litery T, był pozostawiony luz wynoszący 2X22,5 cm dla umożliwienia pracy automatycznej spawarki. Usztywnienia uzupełniające, które przyspawano w czasie montażu miały przekrój zbliżony do elementów usztywniających i zachodziły na ich półki. Jednakże pomiędzy środnikiem usztywnienia uzupełniającego a dnem skrzynki pozostawał prześwit długości 45 cm i wysokości 2,5 cm. Spowodowało to powstanie w tej strefie niezwykle dużych naprężeń ściskających na dnie skrzynki. Wydaje się, że krytyczne odkształcenia przęsła nastąpiły wskutek braku połączenia z poprzecznym usztywnieniem dolnych płyt skrzynek w miejscu ich zespawania. Obliczono, że na swobodnym końcu przęsła obciążenie wynosiło wówczas 7,63 MN. Określony na drodze teoretycznej współczynnik ,bezpieczeństwa wynosił 1,79, ale w przypadku wystąpienia nawet niedużych odkształceń skrzynki mógł szybko zmniejszyć się do 1,0. W czasie wstępnych oględzin pozostałych części mostu stwierdzono, że na odcinku prawie 100 m wystąpiły deformacje wymagające usunięcia. [podobne: olx zawiercie, mała piły stihl, piły stihl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 4th, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych olx zawiercie piły stihl