Posts Tagged ‘piły stihl’

W czasie katastrofy na moscie znajdowal sie ciezki sprzet; jezdnia i chodniki nie byly jeszcze ulozone

W czasie katastrofy na moście znajdował się ciężki sprzęt; jezdnia i chodniki nie były jeszcze ułożone. Złamanie nastąpiło w czasie, gdy ustawiony na końcu zmontowanej części przęsła dźwig unosił z pontonu ostatni 85-tonowy element długości 54 m, który miał połączyć konstrukcję przęsła z podporą od strony Koblencji. Przy dokładnym badaniu przyczyn katastrofy ustalono, że pomiędzy poprzecznymi usztywnieniami dolnego pasa, mającymi przekrój w kształcie litery T, był pozostawiony luz wynoszący 2X22,5 cm dla umożliwienia pracy automatycznej spawarki. Usztywnienia uzupełniające, które przyspawano w czasie montażu miały przekrój zbliżony do elementów usztywniających i zachodziły na ich półki. Jednakże pomiędzy środnikiem usztywnienia uzupełniającego a dnem skrzynki pozostawał prześwit długości 45 cm i wysokości 2,5 cm. (more…)

Posted by on September 4th, 2019 Comments Off on W czasie katastrofy na moscie znajdowal sie ciezki sprzet; jezdnia i chodniki nie byly jeszcze ulozone

Dopiero po usunieciu odksztalcen wszystkich luków laczono je stezeniami poprzecznymi

Po ustawieniu każdego łuku na łożyskach sprawdzono teodolitem wychylenie jego wierzchołka z płaszczyzny pionowej, przechodzącej przez środki łożysk i wychylenia te usuwano, choć dzięki usztywnieniu były już nieznaczne. Dopiero po usunięciu odkształceń wszystkich łuków łączono je stężeniami poprzecznymi. Ten nowy sposób montażu, zachowujący dużą ostrożność w czasie robót, dał oczekiwane efekty. Mimo, że roboty rozpoczęto dopiero po spłynięciu lodów i trzeba było najpierw wyciągnąć z rzeki zatopione łuki, zdołano zakończyć odbudowę mostu przed 22 lipca 1946 r. Zaskakujące i kłopotliwe do usunięcia są uszkodzenia mostów kratownicowych wywołane naprężeniami spawalniczymi. (more…)

Posted by on September 3rd, 2019 Comments Off on Dopiero po usunieciu odksztalcen wszystkich luków laczono je stezeniami poprzecznymi

W chwili wypadku na srodkowym przesle rozpietosci 48 m znajdowala sie betoniarka zaladowana 8 t betonu

W chwili wypadku na środkowym przęśle rozpiętości 48 m znajdowała się betoniarka załadowana 8 t betonu. Konstrukcja pękła pod betoniarką, prawie po środku i runęła na ulicę pociągając za sobą dwa sąsiednie przęsła długości po 34 m, które w stanie niemal nienaruszonym upadły wskutek załamania się podpór . Wiadukt ma szerokość 19 m, dźwigar o przekroju skrzynkowym i dwusłupowe filary o przekrojach prostokątnych. Filary są posadowione na brzegu skanalizowanej rzeki, która płynie wzdłuż ulicy pod wiaduktem. Środkowe przęsło znajduje się nad skrzyżowaniem. (more…)

Posted by on September 2nd, 2019 Comments Off on W chwili wypadku na srodkowym przesle rozpietosci 48 m znajdowala sie betoniarka zaladowana 8 t betonu

W rusztowaniach wystepuja liczne zlacza i trudno je skontrolowac

Podkreśla się, że należy przekazać projektantom dane dotyczące wszystkich obciążeń pionowych i poziomych, jakie mogą działać na rusztowanie oraz kolejność ich występowania, a także warunki gruntowe w miejscu budowy podpór rusztowania. Drugim zasadniczym warunkiem jest poprawne, zgodne z projektem, wykonanie rusztowania. Rusztowania są konstrukcjami pomocniczymi. Ich zadaniem jest podparcie budowanej konstrukcji. I ze względu na tę funkcję jest projektowany ich udźwig. (more…)

Posted by on September 2nd, 2019 Comments Off on W rusztowaniach wystepuja liczne zlacza i trudno je skontrolowac

Budownictwo i architektura : Letnie ulice w Nowym Jorku

W minioną sobotę dołączyliśmy do piątego, corocznego weekendu otwarcia Summer Streets.
Około 7 mil ulic miasta były wolne od samochodów, dzięki czemu dziesiątki rowerzystów, biegaczy i pieszych zajmują całą powierzchnię chodnika.
Na wyznaczonych przystankach uczestnicy mogli wziąć udział w rozmaitych zajęciach, takich jak zjazdy na suwak nad placem Foley Square, wspinaczka na Spring Street, słuchanie, jak naprawić mieszkanie z wolontariuszy REI i lekcje salsy na 51st Street.
Chociaż ulice były pełne życia, a motocykle przemykały, a chodnik brzęczał przy dźwiękach biegaczy.
stóp, uderzyło nas, jak ciche są ulice bez odgłosów samochodów. (more…)

Posted by on September 1st, 2019 Comments Off on Budownictwo i architektura : Letnie ulice w Nowym Jorku

Zdaniem komisji powodami, które wywolaly brak statecznosci rusztowania, byly nastepujace bledy

Zdaniem komisji powodami, które wywołały brak stateczności rusztowania, były następujące błędy : – przyjęcie złącz elementów rusztu pod miejscami podparcia deskowań, – liczne nieusztywnione otwory pomiędzy stężeniami podłużnymi deskowań, – brak przymocowania drewnianych bali pomostu do stalowych belek rusztu, – brak stateczności poziomej stalowych belek rusztu; drewniane stężenia rozpierające w kształcie X między belkami przekazywały tylko siły ściskające, nie przenosiły natomiast sił rozciągających, – odcinki oczepu podpór rusztowania nie były połączone. Wskutek tej katastrofy władze zaleciły sprawdzenie projektu rusztowań w celu ich wzmocnienia. Zaleciły też opracowanie nowych przepisów, w myśl których projekty rusztowań mają być zatwierdzane przez uprawnionego inżyniera. Przepisy te mają m. in. (more…)

Posted by on September 1st, 2019 Comments Off on Zdaniem komisji powodami, które wywolaly brak statecznosci rusztowania, byly nastepujace bledy

Przy budowie rusztowan nie zawsze zwraca sie tez uwage na centryczne rozmieszczenie ich podpór

Przy budowie rusztowań nie zawsze zwraca się też uwagę na centryczne rozmieszczenie ich podpór, tak aby obciążenia rozkładały się równomiernie na ich elementy. Przęsła mostów są obecnie budowane coraz dłuższe, stąd zaprojektowanie i wykonanie dla nich właściwego rusztowania jest zadaniem niełatwym. Wymaga to doświadczenia, fachowości oraz stałej kontroli i nadzoru. Specjalna komisja brytyjska po analizie wypadków spowodowanych niewłaściwymi rusztowaniami i deskowaniami wystąpiła z wnioskiem, aby wszystkie osoby, które wznoszą, przebudowują lub rozbierają rusztowania miały do tego fachowe uprawnienia. Zaproponowała także, aby powołać organ nadzorujący te roboty oraz przestrzeganie przepisów technicznych. (more…)

Posted by on September 1st, 2019 Comments Off on Przy budowie rusztowan nie zawsze zwraca sie tez uwage na centryczne rozmieszczenie ich podpór

Na wiadukcie znajdowalo sie 25 osób i nie bylo ciezkiego sprzetu

W czasie budowy wiaduktu na autostradzie w Pasadenie (St. Zjedn. AP) w październiku 1972 r. zostało zabitych 5 osób i 6 osób rannych, gdy w czasie betonowania belki skrzynkowej szerokości 21 m uległo zniszczeniu deskowanie i rusztowanie. Połowa wiaduktu długości 174 m już była wykonana i budowano drugą połowę, której zabetonowano 40 m. (more…)

Posted by on September 1st, 2019 Comments Off on Na wiadukcie znajdowalo sie 25 osób i nie bylo ciezkiego sprzetu

piły stihl - Artykuly w temacie