Przy budowie rusztowan nie zawsze zwraca sie tez uwage na centryczne rozmieszczenie ich podpór

Przy budowie rusztowań nie zawsze zwraca się też uwagę na centryczne rozmieszczenie ich podpór, tak aby obciążenia rozkładały się równomiernie na ich elementy. Przęsła mostów są obecnie budowane coraz dłuższe, stąd zaprojektowanie i wykonanie dla nich właściwego rusztowania jest zadaniem niełatwym. Wymaga to doświadczenia, fachowości oraz stałej kontroli i nadzoru. Specjalna komisja brytyjska po analizie wypadków spowodowanych niewłaściwymi rusztowaniami i deskowaniami wystąpiła z wnioskiem, aby wszystkie osoby, które wznoszą, przebudowują lub rozbierają rusztowania miały do tego fachowe uprawnienia. Zaproponowała także, aby powołać organ nadzorujący te roboty oraz przestrzeganie przepisów technicznych. Uznała też, że należałoby wprowadzić ustawowy nakaz zatwierdzania projektów rusztowań i sprawdzania ich przed użyciem. Do najgłośniejszych katastrof należy załamanie się rusztowania łukowego, mostu Sarido przez rzekę Angerman (Szwecja). Jest to most betonowy rozpiętości łuku 269 m, która była rekordowa przez 20 lat. Ma przekrój skrzynkowy z czterema środnikami. Szerokość łuku wynosi 10 m, wysokość zmienia się: od 5,0 m w wezgłowiach do 2,9 m – w zworniku. Szerokość użytkowa mostu jest 12,0 m. Odważny był sposób budowy. Wykonano rusztowanie stanowiące zuchwałą konstrukcję drewnianą. Jednym przestrzennym łukiem kratownicowym o pasach płytowych i prętach rozmieszczonych w kształt dwukrotnego X zbudowano przęsło szerokości w świetle 264 m. [podobne: piły stihl, dolce gusto instrukcja, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Sunday, September 1st, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard dolce gusto instrukcja piły stihl