Profesor G. Massonnet rekapitulujac przyczyny opisanych czterech katastrof mostów o przekrojach skrzynkowych ortotropowych ujal to w kilku punktach

Profesor G. Massonnet rekapitulując przyczyny opisanych czterech katastrof mostów o przekrojach skrzynkowych ortotropowych ujął to w kilku punktach: Błędy i przeoczenia przy obliczeniu naprężeń Bardzo często zbyt mało uwagi zwraca się na stany obciążeń konstrukcji w czasie budowy i nie sprawdza się naprężeń występujących przy montażu. Niekiedy bardzo duży wpływ na siły wewnętrzne w konstrukcjach stalowych mogą mieć zmiany temperatury i dlatego powinny być uwzględniane przy obliczaniu naprężeń montażowych. Trzeba również pamiętać, że hipotetyczne wartości i rozkłady obciążenia stałego i obciążeń zmiennych przyjęte ze względu na montaż mogą nie zgadzać się z rzeczywistymi. Takie błędy popełnione przy wznoszeniu małych obiektów nie są groźne, mają natomiast ogromne znaczenie w dużych mostach stalowych wykonywanych nowoczesnymi technikami. II Błędy w koncepcji konstrukcji Tego rodzaju błędy występują przede wszystkim przy projektowaniu użebrowanych płyt pracujących na ściskanie w przęsłach ortotropowych, a szczególnie przy projektowaniu stężeń, złączy elementów usztywniających i poprzecznych spoin płyt. II Błędy obliczeniowe We wszystkich projektach mostów, które uległy katastrofom, stosowano wadliwe metody obliczeniowe. W konstrukcjach ortotropowych należy zawsze uwzględnić początkowe odkształcenia płyt użebrowanych, lokalnie występującą mimośrodowość przekazywania naprężeń, naprężenia pozostałe po spawaniu, siły ścinające itp. Jednocześnie należy zauważyć, że obecne metody obliczeniowe nie uwzględniają wszystkich czynników mających wpływ na siły wewnętrzne. [podobne: neoperl, efli kościan, centralna informacja ksiąg wieczystych ]

Tags: , ,

This entry was posted on Thursday, September 5th, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych efli kościan neoperl