Praca urbanisty

Praca urbanisty może i winna ściśle odpowiadać postulatom naukowym w każdym kierunku. W wypadku przebudowy, regulacji i dalszej budowy osiedla już istniejącego, zamierzenia wypływające z naukowego ujęcia całości organizmu miejskiego są z reguły ograniczone stanem zabudowy, warunkami gospodarczymi i urządzeniami technicznymi istniejacymi. W każdym jednak wypadku wytyczne gospodarcze i realne środki finansowe muszą być przyjmowane jako stale kryterium przy opracowaniu planu miasta. Wielkość miasta. Poprzednio przeprowadzone studia danego miasta określiły już stan obecny ludności, jej strukturę gospodarczą i jej przyrost w danym mieście i jego okolicy—wzglednie jej ubytek. Wyjaśniają one przez to, jak wielkie powinno by być miasto projektowane; względnie dają wskazówki do rozszerzenia miasta istniejącego. Te dane nie mogą nas jednak zadowolić. Należy wyciągnąć wnioski ze spostrzeżeń poczynionych w mieście europejskim i amerykańskim wieku XIX—XX. Przede wszystkim podkreśliliśmy w poprzednich rozdziałach Wadliwości ustroju urbanistycznego, spowodowane przerostem liczbowym i terytorialnym wielkich miast dzisiejszych. Wynika z niego przerost funkcji komunikacji, pochłanianie olbrzymich zasobów gospodarczych przez urządzenia komunikacyjne ze szkodą dla prawdziwie produkcyjnych urządzeń innego rodzaju. W formie najjaskrawszej występują te objawy z natury rzeczy w miastach największych i technicznie pozornie najlepiej wyposażonych. Paryż, Londyn, New York rzucają charakterystyczne światło na zależność rozrostu terytorialnego od środków komunikacji i ilości czasu poświęcanego przez ludność na bezpłodne w istocie przejazdy z miejsca na miejsce w obrębie olbrzymiego i chaotycznie zagospodarowanego terytorium miejskiego. Przejazdy te odbywają się przede wszystkim między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. [więcej w: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Thursday, September 12th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki