Konstrukcje skladano i nitowano jej styki w przeslach na rusztowaniach

Konstrukcję składano i nitowano jej styki w przęsłach na rusztowaniach. Montaż konstrukcji rozpoczęto od strony Pragi, gdzie przęsło ma najmniejszą rozpiętość. Rośnie ona stopniowo w kierunku Warszawy, aż do przedostatniego przęsła od strony przyczółka warszawskiego. Katastrofa nastąpiła właśnie w tym przęśle w pierwszych dniach grudnia 1945 r. Rozpiętość przęsła wynosi około 81 m. W przęśle montowano 7 łuków o strzałce 8,3 m. Ich środniki miały przekrój 1920X15 mm, pasy 480X40 mm. Opis katastrofy przedstawił w rękopisie naoczny jej świadek doc. inż. Jerzy Królikowski, który wtedy znajdował się na budowie. Sposób montażu łuków przyjęto następujący: na pełnym drewnianym rusztowaniu układano na klatkach w pozycji poziomej poszczególne segmenty łuku, skręcano je w stykach śrubami i następnie nitowano. Każdy łuk leżał zwrócony wierzchołkiem w stronę dolnego biegu rzeki. Gotowy łuk podnoszono z położenia poziomego do pionowego, a następnie za pomocą dwóch potężnych dźwigów bramowych rozpiętości większej niż szerokość: mostu osadzono na łożyskach przegubowych, zainstalowanych na filarach. Dźwigi poruszały się na torach opartych ma oddzielnych rusztowaniach z kratownic stalowych i jarzm drewnianych. [podobne: dolce gusto instrukcja, centralna informacja ksiąg wieczystych, montaż grzejnika cena ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 4th, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych dolce gusto instrukcja montaż grzejnika cena