Usunięcia usterek w organizmie urbanistycznym

Dzieje się to drogą rozklinowania zwartej koncentrycznej budowlanej masy miejskiej przestrzeniami o zmiennych szerokościach, odpowiadających możliwościom lokalnym, a przenikających jak najgłębiej do środka miasta. Mogą to być istniejące lasy, sady, ogrody prywatne lub publiczne, tereny sportowe, tereny rolne, powierzchnie wodne, tereny górzyste, bagniste lub zalewowe, doprowadzone do właściwego stanu technicznego i zdrowotnego. System ten daje się zastosować na mniejszą lub większą skalę do ogromnej większości miast współczesnych; nie osiąga on w wielu wypadkach, szczególnie przy istniejącej zabudowie ścisłej i kosztownej, wyników idealnych, lecz daje możność usunięcia zasadniczych usterek w organizmie urbanistycznym ustalić potrzebę objęcia jednolitym projektem urbanistycznym terenów w bardzo dużym promieniu. Przejdziemy w tym wypadku do studium planu regionalnego. W każdym razie pierwsze stadium pracy powinno dać następujące wyniki: I. Określenie przestrzennego zasięgu projektu w znaczeniu studiów ogólnych i szczegółowych, dotyczących samego miasta i jego najbliższej okolicy — względnie ustalenie potrzeby sporządzenia planu regionalnego. 2. Wyjaśnienie rysów zasadniczych i wpływów warunków przyrodzonych, tj. sytuacji geograficznej, warunków topograficznych, klima- tycznych itp. 3. Wyjaśnienie związków gospodarczych z bliższymi i dalszymi ośrodkami miejskimi oraz terenami produkcji rolniczej i przemysłowej. 4. Określenie głównych linii komunikacji lądowej, wodnej, a w pewnych wypadkach i lotniczej oraz ich wpływów na dane miasto i tereny okoliczne. 5. Ustalenie warunków prawnych i administracyjnych, jakie panują na terenach badanych i wywierają wpływy decydujące na różne dziedziny życia, a przede wszystkim na sferę budowlaną, techniczną i gospodarczą. 6. Ustalenie wartości zdrowotnych i krajobrazowych terenów wolnych i zabudowanych na tle ich stanu obecnego. Omawiana tu pierwsza dziedzina studiów zakreśla granice najszersze dalszej pracy urbanistycznej i wciąga w swoją orbitę szeregi studiów specjalnych, prowadzonych z natury rzeczy przez odpowiednich specjalistów. Niektóre z punktów wymienionych wymagają badania jednoczesnego z tymi, które wejdą zasadniczo w drugą dziedzinę prac, bardziej ograniczonych w terenie i bardziej szczegółowych. [więcej w: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 6th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl