Zabudowa dobrze skomponowana

Zabudowa dobrze skomponowana może iść w kierunku wysokości, grupując mieszkania jedne nad drugimi, a pozostawiając w zamian dużą przestrzeń wolną w około zabudowań. Lub też przeciwnie — możemy budować płasko, wznosić domy 0 jednej lub paru kondygnacjach; w tym wypadku dajemy łatwy dostęp do ulicy i ogrodu, nie wtłaczamy dużej ilości ludzi pod jeden dach, zamian jednak zajmujemy większą powierzchnie pod zabudowę. Typy domu i sposoby zabudowy poszczególnych dzielnic rzucają światło na najwyższe zwykle zagadnienia urbanistyczne, tj. potrzeby naprawy stanu istniejącego i zamierzenia budowlane na przyszłość. Studiowane łącznie z wynikami poprzednich badań stanu ludności, wskazują one na konieczność zmian w organizmie urbanistycznym dla osiągnięcia dobrych wyników w znaczeniu społecznym, zdrowotnym i architektonicznym. Wyłonią się tu również zagadnienia racjonalnego podziału terenów i zabudowań miejskich na budynki mieszkaniowe, społeczne, handlowe, biurowe, przemysłowe i fabryczne. Z całą jaskrawością wystąpią różnorodne braki dotychczasowej bezplanowej i chaotycznej w sensie użytkowania zabudowy mieszanej. Jej klasyczne przykłady znajdujemy w tysiącach śródmiejskich domów wielkich miast europejskich, gdzie spotykamy w jednym budynku mieszkania różnego typu, składy, biura, warsztaty przemysłowe, sklepy, restauracje i lokale rozrywkowe, lecznice i kliniki prywatne. Wystąpi tu na jaw nielogiczność tych zabudowań pod względem technicznym i gospodarczym. Jednocześnie prowadzimy badania bliższego i dalszego otoczenia domów i całych dzielnic mieszkaniowych, mające na celu wyjaśnienie sprawy terenów zielonych, tj. parków, ogrodów publicznych i prywatnych, placów sportowych i innych rezerwatów lub terenów niebudowlanych. Wyniki tych badań, znowu zestawione z poprzednio przeprowadzonymi badaniami ludności, skrystalizują szereg postulatów, odnoszących się do ukształtowania systemów parkowych, rozluźnienia zabudowy, tworzenia rezerwatów leśnych w okolicach miasta i celowego kształtowania terenów zielonych w jego granicach. Wystąpi u potrzeba izolowania dzielnic mieszkaniowych pasmami zieleni od innych dzielnic, biur, zabudowań przemysłowych, fabrycznych itp. [więcej w: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 9th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena