Braki w zabudowie

Absolutna bezwzględność władz wojskowych i zupełny brak zrozumienia potrzeb konstrukcyjnych miasta spowodowały niezliczone krzywdy i braki w zabudowie. Wszystkie te urządzenia, powstałe w ostatnim stuleciu i w początkach wojny światowej, były dostosowane do dawnych metod militarnych, które nazwiemy wojną dwuwymiarową. Wszelka akcja odbywała się w płaszczyźnie kraju miasta, mogła obejmować pole działania tylko w dwu wymiarach, tj. szerokości i długości. Wyniki Obu wojen Światowych i rozwój lotnictwa wprowadziły trzeci wymiar do działań militarnych. Miasto może być dziś atakowane nie tylko wszerz i wzdłuż swoich terenów, lecz również i z większym znacznie skutkiem, może być atakowane z góry. O ile dawniej mogła go obronić całkowicie racjonalnie przeprowadzoną linia urządzeń warownych, o tyle, biorąc sprawę teoretycznie, należałoby stworzyć dziś płaszczyznę obronną, leżącą ponad miastem. Oczywiście ogromny obszar miasta współczesnego, jak również olbrzymie środki ataku lotniczo-gazowego, nie pozwalają nawet myśleć o jej stworzeniu ponad miastem. W pewnym stopniu zastępuje ją obrona lotnicza myśliwców. I z tego rodzi się ogromne zadanie budowy miasta dzisiejszego tak, aby ono mogło się bronić w poszczególnych swych fragmentach. Aby mogło sie uchronić od potężnego działania pocisków artylerii dalekonośnej, od parutonowych bomb burzących i trujących, zrzucanych z nieprzyjacielskich samolotów, którym dziś już wystarcza kilkadziesiąt minut na przelot między głównymi miastami krajów europejskich. Jedną z podstawowych zasad konstrukcji miast pod kątem widzenia nowoczesnego czynnika warowności będzie luźność zabudowy, obfitość terenów nie zabudowanych, parkowych, leśnych, ogrodowych i nie skupianie zbytnie mieszkańców w poszczególnych terenach mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych itd. W nowej swej postaci czynnik warowności pokrywa się całkowicie w swych postulatach z wymaganiami zdrowotności, nowoczesnej komunikacji i dobrej kompozycji architektonicznej. Współdziała on pozytywnie z tendencjami nowoczesnej urbanistyki pod hasłem z dawna zaniedbywanych wymagań społecznych i ułatwia dążenie do spełnienia głównych funkcji miasta, tj. stworzenia zdrowego mieszkania i miejsca pracy. [przypisy: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Tuesday, September 10th, 2019 at 2:54 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3