Związki i wpływy instytucji komunalnych i państwowych

Poszczególne dziedziny życia duchowego, publicznego i towarzyskiego winny być szczegółowo zbadane, aby nadać właściwy kierunek dalszym twórczym i organizacyjnym pracom w tej dziedzinie. Wychowanie duchowe i fizyczne oraz oświata szkolna na różnych szczeblach nie pozostają bez wpływu na budowę miasta współczesnego. Zdrowe tendencje społeczne w kierunku rozszerzenia zdobyczy kultury na jak najszersze warstwy ludności miejskiej i wiejskiej wywołują swoiste konsekwencje organizacyjne i techniczne, Rodzi się stąd potrzeba przygotowania odpowiednich terenów, gmachów i urządzeń technicznych. Ogródki dziecięce, żłobki, przedszkola, ochronki, szkoły średnie, zawodowe i wyższe, szeroki program wychowania fizycznego, wymagający ogrodów, placów sportowych itd. — oto szereg wymagań, którym należy zadość uczynić w nowoczesnej konstrukcji urbanistycznej. Dokładne zestawienia statystyczne, opracowane pod właściwym kątem widzenia, oświetlają dostatecznie te zagadnienia i tworza z nich konkretne punkty programu organizacji i budowy. Dalszy szereg instytucji, służących kulturze i rozrywce — w zależności od wielkości badanego miasta i jego roli dla większych obszarów okolicznych — dopelnia zadanie celowego planu miasta. Swiątynie i teatry, domy ludowe, czytelnie i sale odczytowe, kina i kluby sportowe lub towarzyskie — oto szereg instytucji o różnolitych charakterach, lecz o rozbieżnych potrzebach pod względem sytuacji, wyglądu i ujęcia architektonicznego. Sprawa mieszkaniowa i stan zdrowotny ludności. Materiał badawczy, dotyczący spraw wyżej omówionych, wiąże się ściśle z jedną z dwóch głównych funkcji miasta, tj. z zagadnieniem mieszkaniowym. Układ dzielnic mieszkaniowych, rodzaj domów i mieszkań, liczba mieszkańców, przypadających na jedno mieszkanie i na jeden dom, oraz stan zdrowotny i budowlany mieszkań, tworzą dane do zobrazowania tego zagadnienia. [hasła pokrewne: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Sunday, September 8th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena