Kompozycja planu

Polega ona na utworzeniu z różnorodnych wymagań i potrzeb jednolitej całości organizacyjnej i plastycznej, oraz na stworzeniu konstrukcji, odpowiadającej potrzebom i warunkom doby obecnej, lecz jednocześnie zdolnej do szerokiej ewolucji Ustalenie podziału terenów i głównych zarysów sieci komunikacyjnych stanowi dział pracy urbanistycznej i projektodawczej, objętej II dziedzina badań. Prowadzi nas ona poprzez syntezę materiału badawczego, wyrażoną w szkicu urbanistycznym, do nowych pojęć. W pewnym przeciwieństwie do większości miast epok ubiegłych spostrzegamy wybitną. odrębność typów miasta. współczesnego i jaskrawe kontrasty potrzeb nie tylko różnych miast, ale i poszczególnych dzielnic tego samego miasta. Spostrzegamy dalej objaw, nieznany w epokach zupełnej wzajemnej zależności różnych osiedli i miast w płaszczyznach gospodarstwa, życia społecznego, komunikacji, administracji itd. Zależność ta, jak to wyżej zaznaczyłem, powoduje coraz częściej potrzebę krystalizacji regionu urbanistycznego, a nawet planu urbanistycznego państwowego. Przy tym miarodajnymi stają się nie tylko objawy, zachodzące w organizmie miejskim w Ścisłym znaczeniu słowa , lecz w ogóle procesy gospodarcze i społeczne, cechujące miasto, wieś i nawet tereny zupełnie nie zaludnione w dobie obecnej. Tylko przy uwzględnieniu szerokich podstaw i zadań społecznych i państwowych ; przy racjonalnej współpracy odpowiednich specjalistów osiągnąć możemy właściwe rozwiązanie tej dziedzinie pracy urbanistycznej. Celowo przemyślany podział terenów rozmieszczeniem ludności i dobrze rozwiązany system sieci komunikacyjnych tworzy podstawową konstrukcję organizmu miejskiego. Na niej wspierają się dalsze szczegóły i rozwijają powoli formy urbanistyczne i architektoniczne miasta nowoczesnego, służącego funkcjom życia, mieszkania i pracy. Toteż jesteśmy świadkami w wielkich miastach europejskich i amerykańskich kosztownych usiłowań, czynionych w kierunku usprawnienia systemu kolejowego. Równolegle z rozrostem miasta, jego ludności i podniesieniem stanu gospodarczego, rozszerzają się szybko potrzeby i wymagania, stawiane kolejnictwu tak w zakresie ruchu osobowego, jak i towarowego. [przypisy: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Thursday, September 12th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki