Prace wstępne

Wiążą się one w niektórych wypadkach dość ściśle z badaniami demograficznymi i ekonomicznymi, jak np. charakter i znaczenie poszczególnych ośrodków komunikacji, sposób zabudowy i użytkowania terenów zabudowanych, stan ludności itd. Jednakże już te prace wstępne skrystalizowane w wymienionych sześciu punktach prowadzą do: a) wytyczenia w najogólniejszych zarysach terenów budowlanych i nie nadających się do zabudowy, b) wytyczenia terenów, na których zabudowa nie może, względnie nie powinna być dopuszczona, a to z powodów zdrowotnych, komunikacyjnych, obronności i krajobrazowych, oraz terenów zielonych, c) określenia roli poszczególnych systemów komunikacyjnych, jak koleje państwowe, kolejki dojazdowe, elektryczne międzymiastowe, tramwaje, drogi bite oraz linie dróg wodnych. Rozważenie dawniejszych systemów podziałów terenów miejskich i schematów planów w epokach ubiegłych oraz badania zabudowy miast, w szczególności większych, w ostatnich stu kilkudziesięciu latach pozwoliły nam spostrzec zasadniczy ich błąd w odniesieniu do miasta współczesnego. Zabudowuje się ono mianowicie na kształt koncentrycznie narastających sło- Materiał map i planów, zgromadzony poprzednio pod kątem widzenia właściwości geograficznych, topograficznych, geologicznych itd., powinien być uzupełniony teraz w płaszczyźnie spraw administracyjnych, a także stanu prawnego terenów miejskich i podmiejskich. Oznaczenie granic miasta i jego dzielnic, gmin podmiejskich, terenów własności prywatnej, komunalnej, państwowej, instytucji publicznych itp. stworzy obraz stanu posiadania, który będzie służył do opracowania projektu urbanistycznego. Wskaże on możność realizacji tego projektu w granicach stanu istniejącego lub też, co bywa najczęściej, wskaże konieczność wprowadzenia znacznych zmian w granicach ustaw państwowych drogą kupna, sprzedaży, wywłaszczenia, czy długoterminowej dzierżawy gruntu budowlanego. W bardzo wielu wypadkach studia urbanistyczne racjonalnie prowadzone tak w Polsce, jak w innych krajach, wskazały konieczność wydania nowych ustaw państwowych, które by przełamały z dawna skostniale obyczaje i ramy prawne, uniemożliwiające spełnienie głównych zadań miasta wszystkich czasów, tj. tworzenia mieszkania i warsztatu pracy dla ogółu mieszkańców. [hasła pokrewne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 6th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl