Stan obecny miasta i jego zabudowa

W wiekach ubiegłych, w niewielkich organizmach miejskich dwa miejsca są identyczne lub prawie identyczne. Rolnik posiada swój warsztat na przyszłość. W miastach europejskich, a w miastach polskich w szczególności, stan obecny miasta i jego zabudowa, odpowiadająca dzisiejszym warunkom technicznym, będą stanowiły podstawę, choćby wadliwą, ale niemal niewzruszalną dalszych prac urbanistycznych. Tylko w wypadkach rzadkich katastrof, wielkich pożarów, trzęsienia ziemi itp. powstaje zadanie budowy miasta na nowo. Rzadki jest również w czasach obecnych wypadek zakładania miast na terenie dziewiczym w określonym ściśle celu budowy (do ciekawych wyjątków należy Gdynia). Znamy w ostatnich latach kilkudziesięciu zaledwie nieliczne wypadki realizowania jednolicie i celowo skomponowanego projektu urbanistycznego. Zaliczamy do nich z okresu przed wojną światową dwa wielkie ośrodki administracyjne na terytoriach Wielkiej Brytanii. Jednym jest stolica Australii Canberra, drugim Delhi w Indiach. Zostały one zaprojektowane jako nowe siedziby władz administracyjnych tych olbrzymich obszarów kolonialnych, a wzorowane w znacznym stopniu na reprezentacyjnych założeniach szkoły francuskiej w. XVIII. Po pierwszej wojnie Światowej powstają jednolicie i racjonalnie pomyślane miasta przemysłowe w kilku punktach wielkich obszarów Republiki Z. S. R. R. Związane ściśle ze źródłami bogactw naturalnych i odpowiadające teoretycznie przemysłowym potrzebom całości państwa, tworzą one swoisty objaw w procesach urbanizacji nowoczesnej. Obok nielicznego szeregu tych założeń wyjątkowych powstają prace badawcze i opracowanie programu, oraz ogólny plan urbanistyczny terenowo-gospodarczy stanowią zadanie dwóch wyżej omówionych dziedzin studiów. Mamy wiec już oznaczony na mapach podział terenów na budowlane i niebudowlane, a także zarysy głównych kierunków komunikacyjnych. Mamy również dokładny obraz warunków przyrodzonych, ekonomicznych i technicznych, wśród których powstaje i ma sie nadal rozwijać nasz organizm miejski. Obraz ten jest przejrzysty, gdy mowa 0 założeniu niewielkiego osiedla na terenie dziewiczym; natomiast komplikuje się i wchłania wszystkie niemal dziedziny życia jednostki i spoleczeństwa, kiedy rozpatrujemy organizm miejski już istniejący a w szczególności — organizm wielki. [hasła pokrewne: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Thursday, September 12th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki