Sieci komunikacyjne

W terenach niebudowlanych oznaczamy: tereny kultury rolnej i ogrodniczej, lasy, obszary przeznaczone do zalesienia, cmentarze, tereny sportowe, place ćwiczeń i urządzeń natury militarnej, obszary wodne dla celów komunikacji, obrony, sportu, ozdoby miasta i dla wyzyskania sił wodnych. Ogólne pojecie o sprawach komunikacyjnych dały nam już studia, objęte pierwszą dziedziną badań w postaci danych geograficznych, topograficznych, gospodarczych. Obecnie przechodzimy więc do wyciągnięcia wniosków z badań statystycznych, gospodarczych i technicznych, omówionych w niniejszym rozdziale i ustalamy charakter oraz potrzeby poszczególnych linii i sieci komunikacyjnych. 1) Sieć linii żeglugi lądowej, łącznie ze sprawą regulacji rzek, prowadzenia kanałów i jej organicznej łączności z portami morskimi; budowa basenów, przystani i portów. 2) Sieć linii lotniczych z rozplanowaniem lotnisk, odpowiednich zabudowań, arterii dojazdowych itp. 3) Układ linii i urządzeń kolei normalnotorowych. Układ ten zastajemy w miastach współczesnych jako fakt dokonany, dopasowany nieraz do czasów i wymagań dziś już przebrzmiałych. Przedstawia on jednak przeważnie duże wartości techniczne i gospodarcze, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają jego szybkie przekształcenie i dostosowanie do potrzebie. Stajemy teraz w obliczu bogatego i bardzo już wszechstronnego materiału. Pierwsza dziedzina badania miasta dzisiejszego, tj. studia warunków przyrodzonych i prawno-administracyjnych, doprowadziła do ustalenia ogólnych zarysów i podstaw konstrukcji urbanistycznej. Zostały tam wyjaśnione warunki ogólne geograficzne i gospodarcze istnienia miasta i wytyczne dalszego jego rozwoju. Druga dziedzina badania zobrazowała w sposób bardziej szczegółowy dwa główne elementy miasta: ludność, która miasto tworzy, i stan techniczny terenu, tj. owoc jej pracy, dokonany w ciągu krótszego lub dłuższego okresu jej twórczych zmagań z naturą, z warunkami gospodarczymi 1 czynnikami różnego rodzaju. [więcej w: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 11th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3