Sprawa mieszkaniowa

W stosunku do miast polskich sprawa mieszkaniowa nabiera jeszcze większej wagi z następujących powodów. Miasta nasze były w ciągu półtora wieku mocno zaniedbane wskutek tendencyjnej bierności gospodarczej, wynikającej z polityki rządów okupacyjnych w szczególności ze strony dawnej Rosji i Austrii. Po wtóre ziemie nasze stały się terenem najcięższych walk w ciągu całej wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej w latach 1918—1920. Setki miast i osiedli doszczętnie zostały zrujnowane, czasem pośrednio, jak Łódź — metodami gospodarczymi, częściej bezpośrednio działaniami wojennymi. Miasta i wsie gorączkowo odbudowywane w okresie ostatnich lat piętnastu wykazują dziś jeszcze cały szereg braków, wśród których na plan pierwszy występuje właśnie bardzo niedostateczna ilość mieszkań lub niewłaściwa ich jakość. Jednocześnie prowadzone badania stanu zdrowotnego wskażą na potrzeby usunięcia istniejących braków w sposobie życia mieszkańców. Wyjaśnią zakres i potrzeby urządzeń zdrowotnych, sanatoriów, szpitali, ambulatoriów itd. Wyniknie z tego pewien program budowy gmachów i zapotrzebowania terenów, wymaganych w budowie miasta w chwili obecnej i w dalszej przyszłościowe i fabryczne, tereny i zabudowania o charakterze militarnym, dzielnice uczelni, sanatoriów i szpitali, ośrodki życia kulturalnego i dzielnice rozrywkowe. Bez względu na wielkość miasta analiza jego dotychczasowej budowy i układu dzielnicowego, uwzgledniająca te właśnie kwestie, daje nieraz wyniki miarodajne dla kształtowania dalszego rozwoju i dostosowania go do istniejących już warunków terenowych, administracyjnych itd. Stan kulturalny ludności. Zbadanie możliwie wszechstronne poziomu oświecenia, stanu zdrowotności i stopy życia codziennego poszczególnych grup ludności, daje obraz jego kultury w dobie obecnej, charakteryzuje strony dodatnie oraz braki i usterki organizacji życia miasta. [patrz też: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Sunday, September 8th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena