Ustawy

Ustawy ułatwiają celowy podział terenów, tworzenie rezerwatów zielonych, tj. lasów, parków, sadów itp., określają normy zabudowy, normują konstrukcje nowoczesną miasta w zakresie komunikacji, różnorodnych urządzeń technicznych, terenów i gmachów publicznych itd. W wielu wypadkach hamują one w sposób radykalny wadliwe formy zabudowy, jakie się utworzyły w czasach dawniejszych, a nacechowane są ciasnotą i pomijaniem najprymitywniejszych postulatów zdrowotnych w metodach zabudowy. Przy dalszych badaniach i opracowaniach projektu urbanistycznego konieczne jest Obok materiału graficznego branie pod uwagę odnośnych ustaw, przepisów prawnych i administracyjnych, oraz miejscowych obyczajów. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć dodatni wpływ i koordynację czynnika obyczajowo-prawnego z innymi wpływami i czynnikami, oddziaływującymi na całość lub też na poszczególne fragmenty kompozycji urbanistycznej. Całość materiału kartograficznego i opisowego, zgromadzonego dla różnorodnych studiów, które tu zostały wymienione, winna być ostatecznie rozklasyfikowana i poddana badaniu pod kątem widzenia głównych zadań budowy miasta. Dalsze jeszcze materiały, dotyczące szczegółów stanu technicznego terenu oraz obrazujące wszechstronnie jego ludność, a wiec materiały demograficzne, zostaną omówione w następnym rozdziale. Dotychczasowe badania pozwalają już przejść do pewnych wniosków i decyzji. Badanie ogólnej sytuacji miasta w państwie lub w większym jego okręgu, wszechstronne badania warunków przyrodzonych oraz stan terenów miasta pod względem prawnym i administracyjnym, tworzą podstawę do decydujących określeń jego dalszego rozwoju, jego zasięgu, związków geograficznych i komunikacyjnych z innymi ośrodkami miejskimi lub z obszarami o specyficznym znaczeniu gospodarczym. Jak wyżej zaznaczyłem, badania dotychczas wymienione oraz dalsze studia demograficzne i gospodarcze mogą europejskich po pierwszej wojnie światowej usiłują stworzyć właściwe podstawy prawne dla zdrowej organizacji i budowy organizmu urbanistycznego. Widzimy dziś poczynania najbardziej radykalne w Związku Radzieckim, który po skasowaniu prawa własności uzyskał, zdawałoby się, najszerszą podstawę do celowego rozporządzania terenami i zabudowaniami miejskimi, a z drugiej strony obserwujemy bardziej konserwatywne, a na wielką skalę i bardzo wydatnie przeprowadzane reformy dalekowzrocznych polityków Anglii. [podobne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 6th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl