Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz warszawa’

Kącik architekta – Sunken Courtyard / Gestalten

Nils Koenning Architekci: Gestalten Lokalizacja: Melbourne VIC, Australia Rok budowy: 2011 Zdjęcia: Nils Koenning + 15 Nowy.
Zatopiony dziedziniec.
Dom został ukończony przez szwajcarską australijską pracownię architektoniczną GESTALTEN.
Dom położony jest w Elsternwick, na przedmieściach śródmieścia Melbourne, z dwupiętrowym budynkiem wzniesionym na niewielkim miejscu o wymiarach 10 x 15 metrów.
Powiedział, że biorąc pod uwagę rozległe lokalne przepisy urbanistyczne, krótki i warunki terenowe, pomysł architekta opiera się na niezwykłym rodzaju zatopionego dziedzińca, konstrukcji pod ziemią pierwotnie opracowanej w Chinach i blisko związanej z tradycja starożytnych mieszkań jaskiniowych sprzed czterech tysięcy lat. (more…)

Posted by on May 29th, 2018 Comments Off on Kącik architekta – Sunken Courtyard / Gestalten

Budownictwo i architektura : Reframe / Paul Scales and Atelier Kit

Pierre Berthelomeau Stworzony przez Paula Scalesa i Atelier Kit na 7.
urodziny.
Le Festival des Architectures Vives.
w Montpellier, Francja, Reframe bada temat.
zaskoczenia. (more…)

Posted by on May 29th, 2018 Comments Off on Budownictwo i architektura : Reframe / Paul Scales and Atelier Kit

Opracowanie możliwości rozwoju terenów zielonych

. Zalesianie nieużytków, odwadnianie terenów bagnistych i podnoszenie kultury rolnej i ogrodowej zarysuje główne tło dla rozwinięcia racjonalnie skomponowanych systemów zieloności. Badania historyczne i zabytkowe oświetlają wartości kulturalne terenu, odziedziczone po dawnych pokoleniach. Długowieczność przeważającej ilości miast europejskich sprawia, że wszędzie prawie nowoczesna konstrukcja i forma. miasta styka się z pozostałościami przeszłości. (more…)

Posted by on February 19th, 2018 Comments Off on Opracowanie możliwości rozwoju terenów zielonych

Sprawy miarodajne

Sprawami miarodajnymi dla ustalenia terenów budowlanych są: zdrowotność, nośność gruntu, rodzaj i ostrość spadków, ewentualność zalewów, łatwość skanalizowania i zaopatrzenia w wodę, możliwości komunikacyjne, stan i wartość zabudowy istniejącej oraz wartości estetyczne. Tereny niebudowlane tworzą z natury rzeczy dwie grupy. Pierwszą stanowią obszary wód, bagna, spadziste zbocza, grunty o małej nośności, piaski ruchome i obszary. Zdrowie, racjonalne wychowanie, pogoda ducha i zdrowe nerwy ludności miejskiej, nie dają się osiągnąć w zadusznej ulicy wielkomiejskiej i w podwórcach-studniach współczesnej kamienicy. Znaczenie przestrzeni zielonych, tj. (more…)

Posted by on February 19th, 2018 Comments Off on Sprawy miarodajne