Grupy dzieł technicznych

Studia te obejmują to wszystko, co zbudowała i urządziła reka ludzka w granicach badanego miasta, oraz w jego bliższej i dalszej okolicy. Promień zasięgu tych badań uzależnia się Od wpływów odpowiednich urządzeń i przeobrażeń technicznych na sam organizm miejski. Tak np. uregulowanie rzeki na znacznej części jej biegu i zorganizowanie żeglugi może wpływać w sposób decydujący na stan gospodarczy miasta. Natomiast ujęcie w wały i zabezpieczenie od wylewów dotyczy danego miasta, o ile jest przeprowadzone choćby tylko w jego granicach lub cokolwiek powyżej jego terenów. W ten sposób można stwierdzić, że zakres badań w pewnej dziedzinie technicznej musi być każdorazowo uzależniony od jej charakteru i związku z organizmem urbanistycznym. Badania prowadzimy w zakresie następujących grup dzieł technicznych: 1. Budowle o charakterze architektonicznym, tj. zabudowania mieszkaniowe, przemysłowe, gospodarcze, gmachy publiczne, społeczne i państwowe. 2. Budowle o charakterze inżynierskim, związane z regulacją rzek, budową kanałów spławnych, przystani i portów, osuszaniem i nawadnianiem, wyzyskiwaniem sił wodnych itp. 3. Budowle i urządzenia komunikacyjne lądowe: linie kolei państwowych, kolejek dojazdowych i elektrycznych międzymiastowych, drogi bite i lotniska, sieci przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. 4. Urządzenia wchodzące w zakres zdrowotności miasta: osuszanie, kanalizacja, wodociągi, systemy usuwania Śmieci. 5. Urządzenia związane z eksploatacją bogactw naturalnych geologicznych: kamieniołomy, cegielnie, kopalnie, wydobywanie żwiru i piasku. 6. Budowle, urządzenia i tereny, kształtowane pod wpływem czynnika warowności. 7. Dzieła kultury ogrodniczej: drzewostan, parki, ogrody nowoczesne i zabytkowe, ogrody ozdobne, warzywne i owocowe, aleje i poszczególne wartościowe grupy drzew i innych roślin. Jest to dziedzina studiów, która Ściśle się wiąże z badaniami poprzednio omawianymi w związku z analizą warunków przyrodzonych i topografii terenu. 8. Badania historyczne, dotyczące całości terenu oraz poszczególnych spraw zabytkowych. [przypisy: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 9th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena