Sprawy miarodajne

Sprawami miarodajnymi dla ustalenia terenów budowlanych są: zdrowotność, nośność gruntu, rodzaj i ostrość spadków, ewentualność zalewów, łatwość skanalizowania i zaopatrzenia w wodę, możliwości komunikacyjne, stan i wartość zabudowy istniejącej oraz wartości estetyczne. Tereny niebudowlane tworzą z natury rzeczy dwie grupy. Pierwszą stanowią obszary wód, bagna, spadziste zbocza, grunty o małej nośności, piaski ruchome i obszary. Zdrowie, racjonalne wychowanie, pogoda ducha i zdrowe nerwy ludności miejskiej, nie dają się osiągnąć w zadusznej ulicy wielkomiejskiej i w podwórcach-studniach współczesnej kamienicy. Znaczenie przestrzeni zielonych, tj. terenów, znajdujących się w kulturze leśnej, rolnej i ogrodowej, wzmaga się z dniem każdym. Już nie tylko zdrowy instynkt dziecka i dorosłego, nie tylko nawoływania lekarza-higienisty, ale wreszcie i czynnik warowności — chęć uchronienia miasta od zniszczenia w nowoczesnej wojnie lotniczo-gazowej, przeważyły szale w pracy urbanistycznej na rzecz elementu zieleni. Wynika z tego potrzeba szczegółowego badania wszystkich zasobów zieleni, w jakiejkolwiek ona formie się znajduje na terenach miasta i w jego okolicy. Lasy, gaje i zarośla, parki, ogrody dawne i nowe, ozdobne, warzywne i owocowe, pola uprawne i łąki, poszczególne grupy drzew i krzewów, lub nawet pojedyncze sztuki starodrzewia, stanowią bogactwo terenu zakresie kultury ogrodniczej. Wartość tego bogactwa szczególnie podkreślają zniszczenia, poczynione w ostatnim stuleciu i w czasach wojny Światowej. Dotyczy to znowu szczególniej miast polskich, w których wadliwa dawna gospodarka i rabunek wojenny poczyniły zniszczenia bezmierne. Szczegółowa inwentaryzacja, wykonana na mapach i planach i poparta materiałem opisowym, powinna dać pełny obraz istniejącego stanu szaty roślinnej. [przypisy: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 11th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3