Obliczanie prędkości ruchu dla różnych obszarów

Przechodząc do przykładu konkretnego małego miasta z ruchem pieszym i miasta dużego z ruchem tramwajowo-autobusowym, ustalimy ogólną formułę, która będzie oświetlała ten stosunek przy różnych obszarach, różnych środkach komunikacji i różnych okresach czasu, przeznaczonych na przebycie pewnych odległości w mieście. Przy ustalaniu tej formuły wyjdziemy z założenia, że przeciętny kurs w mieście o paru lub kilkuset tysiącach mieszkańców równa się w przybliżeniu połowie średniej długości i szerokości obszaru miejskiego: przy tym obszar ten przyjmujemy jako zbliżony do kwadratu. Na tym założeniu budujemy następujący wzór: 1 Om = (Sk X 60 X 2 X 100. Om — Oznacza obszar Ogólny miasta, wyrażony w hektarach. średnią szybkość środków komunikacji, wyrażoną w ilości kilometrów na godzinę. czas przeznaczony na pojedynczy kurs, wyrażony w minutach czas na dojście do przystanku, wyrażony w minutach. Wstawiając do tego wzoru liczby z przykładów wyżej przytoczonych, otrzymujemy: a) dla miasta małego z ruchem pieszym: — 0 (minut) Om 4 (szybkość piechura) X — X 2 X 100 400 ha, b) dla miasta z ruchem tramwajowo-autobusowym z przeciętną szybkością handlową równą 12 km na godzinę: 15—5 (minut) 12 (szybkość tramw.) X — X 2 X 1600 ha, 60 c) dla miasta wielomilionowego z siecią kolejek typu metro.: 40 — 20 Om = 30 X X 2 X 100 czyli 40000 ha. Wzór ten daje się zastosować z równa dokładnością dla obszarów miejskich najmniejszych z ruchem pieszym, jak i największych z siecią szybkobieżnych kolejek podziemnych. Oświetla on Ścisły związek między obszarem miasta, rodzajem Środków komunikacji, odległością punktu wyjścia odbycie przestrzeni, dzielącej miejsce zamieszkania od miejsca pracy, określamy tę odległość przy ruchu pieszym na jeden kilometr; w ruchu autobusowym i tramwajowym liczymy pięć minut na dojście do przystanku i oczekiwanie na pojazd i dziesięć minut na jazdę, otrzymujemy więc odległość zasadniczą równą dwu kilometrom. W ten sposób możemy określić obszar miasta, celowo zakrojony w pierwszym wypadku 2 X 2 kilometra czyli 4 km2, tj. 400 hektarów, w drugim — na 4 X 4 km czyli 16 km2, tj. 1600 hektarów. Przyjmujemy w obu wypadkach uproszczony kształt kwadratowy terenu miejskiego. [przypisy: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 13th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki