Urządzenia i budowle powstające pod wpływem czynnika warowności

Przyciąganie licznych rzesz chorych i rekonwalescentów, wchłanianie nieraz bardzo znacznych środków finansowych, zwożonych przez dziesiątki tysięcy przybyszów, stanowią podstawę budowy miasta i tworzą swoiste założenia urbanistyczne. W przebudowie miasta istniejącego i w zamierzeniach przyszłościowych liczyć się należy z czynnikiem warowności. Dotyczy to większości miast europejskich, w których czynnik ten wpływa bądź w postaciach historycznych — należących do epok ubiegłych w konstrukcji miasta — bądź w postaci zupełnie nowoczesnej. Dawne gmachy, tereny i urządzenia warowne wpływały bardzo na wygląd i konstrukcję miast, o czym wiemy już z analizy miasta historycznego. Olbrzymie zbrojenia, prowadzone przez ostatnie stulecie, wywoływały nieraz radykalne zmiany w wielu miastach kontynentu europejskiego. Liczne miasta polskie, jak to większych, jak Kraków, Poznań, Warszawa i inne, to łatwo spostrzeżemy ogromne pole do pracy w całości państwa i w jego ustrojach urbanistycznych. Wpływy jego będą bardzo znaczne w planach poszczególnych miast w całości i w szczegółach. Ożywienie dróg wodnych tchnie nowego ducha w podkład gospodarczy oraz w konstrukcje i formę miasta nowoczesnego w Polsce. Zdrowotność miasta. Na ogólnym materiale topograficznym i meteorologicznym, zgromadzonym już poprzednio, badamy sprawy zdrowotności obszarów miejskich i poszczególnych ich fragmentów. Badania te dotyczą wilgotności terenów, kanalizowania i oczyszczania ziemi i wód w obrębie miasta, oraz zaopatrzenia mieszkańców w wodę do picia, dla celów gospodarskich i przemysłowych, a po części i opałowych. W naszym klimacie i w danych warunkach geograficznych spostrzegamy często ujemną cechę niektórych terenów miejskich w postaci ich zbytniej wilgotności. [patrz też: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Tuesday, September 10th, 2019 at 2:54 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3