Opracowanie możliwości rozwoju terenów zielonych

. Zalesianie nieużytków, odwadnianie terenów bagnistych i podnoszenie kultury rolnej i ogrodowej zarysuje główne tło dla rozwinięcia racjonalnie skomponowanych systemów zieloności. Badania historyczne i zabytkowe oświetlają wartości kulturalne terenu, odziedziczone po dawnych pokoleniach. Długowieczność przeważającej ilości miast europejskich sprawia, że wszędzie prawie nowoczesna konstrukcja i forma. miasta styka się z pozostałościami przeszłości. Należy więc dobrze rozważyć te . wartości, aby się zdecydować, czy warto je zachować dla przyszłych pokoleń, czy też zabytki te usunąć niosąc je w ofierze czasom przyszłym. Zarysy planu miasta, poszczególne budowle lub całe ich zespoły, pomniki i pamiątkowe miejsca ważnych wydarzeń historycznych, urządzenia warowne, ogrody i okazałe monumenty architektoniczne, stanowią obszerną dziedzinę tych badań. To również konieczne jest zgromadzenie dokładnych materiałów mapowych, opisowych, fotograficznych i rysunkowych. Dobrze zrozumiane i celowo przeprowadzone prace konserwatorskie nie tylko nie zahamują poczynań najdalej nawet idących , ale przeciwnie — owioną je duchem żywej starej kultury. Zwiążą one dzielnice nowo powstające z tradycjami dawnych, przeważnie bardzo dodatnich, okresów twórczości urbanistycznej. Zagadnienia te mają szczególną doniosłość. W miastach Polski, które ostatnich trzech stuleciach były celowo niszczone i zniekształcane przez nieprzyjaciół. dokładnie ilustruje podana wyżej mapa, znalazły się w sytuacji zupełnie wyjątkowej tworząc całe strefy obronne trzech potężnych i wrogo do siebie usposobionych państw okupacyjnych. Niezliczone urządzenia techniczne, zabudowania, swoiste linie komunikacyjne, prawa i przepisy administracyjne wpłynęły na ich ukształtowanie. W wielu bardzo wypadkach wyłączenie obecnych terenów z zabudowy miejskiej i przeznaczenie ich na obozy, pola Ćwiczebne itp. wpłynęło zbawiennie na możliwości planowania współczesnego. [przypisy: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 11th, 2019 at 2:54 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3