Obliczenie zaludnienia

Obliczenie to zmieni się na naszą niekorzyść, o ile miasto, skutkiem konfiguracji terenu lub innych względów, rozwinie się w kształt wydłużony, a ośrodki pracy, jak np. grupa pracy biurowej i fabrycznej ześrodkują się na przeciwległych krańcach. Wtedy przestrzenie przebywane przez mieszkańców wzrosną z przewidzianych poprzednio 2 km do 6—8 i więcej działając silnie na niekorzyść naszego obliczenia. Zdarza się to bardzo często w okresie bujnego i chaotycznego rozwoju miasta w. XIX. Postaramy się poniżej ustalić właściwy sposób obliczenia i dla tych wypadków. Przejdźmy teraz do sprawy zaludnienia obu powyższych terenów, tj. jednego o wymiarach 2000 X 2000 m i drugiego o wymiarach 4000 X 4000 m. Przyjmiemy tu dwie alternatywy, odpowiadające pewnemu minimum i maksimum, ustalonych w granicach racjonalnej zabudowy miasta nowoczesnego. W każdym wypadku zakładamy, że jedna polowa terenu miejskiego jest przeznaczona pod dzielnice Ściśle mieszkaniowe, druga zaś obejmuje większe przestrzenie zielone, tereny przemysłowe, handlowe. urządzenia komunikacyjne, nieużytki itd. Ten stosunek możemy stwierdzić w bardzo wielu miastach istniejących. Przyjmujemy wiec jako racjonalne minimum liczbę 200 mieszkańców na hektar dzielnicy mieszkaniowej czyli 100 mieszkańców na hektar całego obszaru miejskiego, a jako maksimum 200 mieszkańców na hektar całego obszaru. Przytoczone dane liczbowe będą w następnych rozdziałach omówione bardziej szczegółowo. Tak więc na mniejszym obszarze 400 ha umieścimy 40.000 do 80.000 mieszkańców, a na obszarze większym, tj. zaopatrzonym w sieć tramwajów i autobusów i obejmującym 1600 ha możemy w sposób racjonalny ulokować 160.000 do 320.000 mieszkańców. W pierwszym wypadku powstaje miasto Średnie lub duże, a w drugim — miasto wielkie. Badania zarówno niewielkich miast dawnych, jak i wciąż rozrastających się chaotycznych tworów urbanistycznych ostatniego okresu stuletniego, całkowicie potwierdzają powyższe, w przybliżeniu zresztą przyjęte założenia. Pominąłem tu celowo ruch masowy samochodów indywidualnych, jako ogólnego [przypisy: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 13th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki