Program urbanistyczny i szkic planu

Na podstawie odpowiednio uklasyfikowanego materiału tworzymy: 1) program urbanistyczny i 2) szkic planu, obejmujący podstawową konstrukcję miasta, tj. podział terenów i sieć komunikacyjną. Te dwa działy pracy dopełniają się wzajemnie. Szczegółowo ustalony program rozwiązuje sam przez się niektóre zagadnienia w szkicu, jak np. sposób rozmieszczenia ludności na terenie i podział na grupy, odpowiednio do zajęć i pracy produkcyjnej. Dobrze opracowany szkic, wychodząc ze stanu faktycznego i dążąc do zadośćuczynienia potrzebom przyszłości, a w żywym kontakcie z rzeczywistością, może wypełnić pewne luki w szczegółach programu. Może drogą twórczej kompozycji skoordynować elementy sprzeczne lub b. trudne do uzgodnienia w programie. Wychodząc z zasadniczych założeń, ustalonych w pierwszej dziedzinie badań, tj. mając zakreślone ogólne granice planu i wyświetlone podstawy gospodarcze ustr0Jt1 urbanistycznego, rozwiązujemy następujące zadania, wchodzące w zakres programu i. szkicu urbanistycznego. Przy tym zadania te należy od razu grupować dwóch punktów widzenia: 1) najściślej i najrealniej ujętych potrzeb. dzisiejszych organizmu miejskiego, odpowiednio do obecnego stanu ludności i jej zasobów gospodarczych oraz 2) Potrzeb przyszłości, obliczonych na okres rozrostu miasta i jego ludności w granicach 15—25 lat. Potrzeby możliwości przyszłości należy traktować szeroko, bez zbytniej sugestii, depresji gospodarczej i pamiętając o szybkim i bogatym procesie urbanizacji ubiegłym stuleciu. Zresztą łatwiej jest zredukować projekt racjonalny, lecz zbyt szeroko pomyślany, niż rozwalać miasto; przerastające z żywiołową siła granice zakreślone ręką krótkowzrocznego skąpca. Wybór i podział terenów na budowlane i niebudowlane. Praca ta dokonuje się na podstawie. wyniku poprzednich badań, przeprowadzonych w różnych płaszczyznach, a więc warunków przyrodzonych, demograficznych,. gospodarczych itp. [więcej w: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 11th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3