Woda w planach miasta

Na plan pierwszy należy wysunąć regulację i uspławnienie rzek, budowę kanałów, portów i przystani, ochronę terenów zalewowych w mieście i jego okolicach, osuszanie terenów bagnistych i nizin. Wiąże się z tym wyzyskanie przestrzeni wodnych dla celów sportowych i dla wzbogacenia krajobrazu miasta. Woda w różnych postaciach, jako ujęta w bulwary rzeka lub kanał, jezioro, staw, lub choćby sadzawka czy basen, stanowi zawsze element nadzwyczaj dodatni w połączeniu z architekturą różnego typu w mieście współczesnym. Nie doceniana, jak większość czynników estetycznych, przez długi okres czasu chaotycznej zabudowy miast, tym bardziej zasługuje na pieczołowitą opiekę w dobie obecnej. Wspaniałe przykłady miast dawnych, zakładanych nad brzegami rzek i mórz, powinny zwrócić szczególną uwagę urbanisty nowoczesnego. Znakomita kompozycja dzielnic nadbrzeżnych Paryża, Londynu i Leningradu, pogodny czar miasteczek holenderskich lub belgijskiej Bruges, monumentalny projekt St. Wyspiańskiego ukształtowania brzegów Wisły pod Wawelem, stanowią wielki dorobek twórczy czasów ubiegłych. Równolegle ze studiami w tej dziedzinie idą zwykle badania w celu wyzyskania sił wodnych. One również mogą się przyczynić nie tylko do podniesienia stanu gospodarczego miasta, ale nieraz przekształcają w znacznym stopniu wygląd niektórych fragmentów miasta lub nawet całkowicie zmieniają krajobraz. Tamy na Nilu przy wyspie Philae, gigantyczna zapora na rzece Colorado w Stanach Zjednoczonych A. P., radziecki Dnieprostroj, przekształcenie rzeki Moskwy w Moskwie itp. zmieniają oblicze wielkich obszarów kraju. Urządzenia komunikacyjne. Ogólny obraz istniejącego stanu sieci komunikacyjnych różnego rodzaju uzyskujemy już przy badaniach geograficznych i topograficznych. Badając gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach przechodzimy z natury rzeczy do sprawy ścisłości zabudowy. Pewna ilość mieszkańców, mieszkająca na jednym hektarze terenu, może być rozmieszczona w budynkach rozłożonych racjonalnie, zorganizowanych w jeden zespół pod względem zabudowy i przestrzeni wolnych lub też może być rozrzucona chaotycznie przy złej metodzie zabudowy lub zupełnym jej braku. [więcej w: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 9th, 2019 at 2:54 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3