Czynniki urbanistyczne

Na określonym terenie prowadzimy badania, które powinny wyjaśnić całkowicie stan ludności i stan techniczny terenu. Stworzą one obraz możliwie dokładny tego wszystkiego, co człowiek na danym obszarze ziemi osiadły zdziałał i stworzył w zakresie kultury materialnej, urządzeń społecznych, państwowych i komunalnych. Przy tym przy studiach prowadzonych w tym kierunku należy pamiętać, że współczesne podstawy gospodarcze rozwoju miasta ściśle sie wiążą z gospodarczymi i politycznymi wytycznymi. O ile nie wchodzi w grę przeszkoda absolutna, jak zatoka morska, bieg rzeki, tereny zalewowe lub ostre zbocza gór, to analogia tych układów jest całkowita. Wszystkie doświadczenia miast niewielkich w epokach ubiegłych, a przede wszystkim ostro występujące potrzeby współczesne domagają się gwałtownie rozbicia zwartej kolistej masy terenów zabudowanych miasta dzisiejszego. Przemawiają za tym dziś jednogłośnie wszystkie czynniki urbanistyczne — a żadne motywy nie przeczą tej tezie. Jak wskażą dalsze badania, wzorowym układem miasta dzisiejszego, odpowiadającego potrzebom mieszkalnictwa i pracy, byłby układ pewnych podwójnych pasm, w których by te dwa cele były racjonalnie osiągane. A wiec: pasmo domów mieszkalnych i pasmo warsztatów pracy. Kierunek rozwoju tych pasm odpowiadałby miarodajnym kierunkom komunikacji i możliwości terenowych. Układ ten jednakże może być stosowany pr awie wyłącznie do założeń urbanistycznych nowych, powstających na terenach wolnych. Natomiast mało się nadaje przy przebudowie i naprawie istniejących w ogromnych ilościach organizmów urbanistycznych. Cechy zasadnicze układu pasmowego — ograniczenie rozwoju w jednym wymiarze, a wydłużenie w drugim, dają w konsekwencji bliski kontakt z przyrodą, pełnię powietrza, słońca i warunków zdrowotnych. W mieście istniejącym, o przeważającej zabudowie koncentrycznej, możemy osiągnąć wyniki podobne, idąc do pewnego stopnia drogą odwrotną. Wprowadzamy mianowicie do wnętrza miasta pasma terenów wolnych, nie zabudowanych — z możliwie największą ilością zieloności, z jej największymi wartościami zdrowotnymi i estetycznymi. [hasła pokrewne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Saturday, September 7th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl