Dążenie do zorganizowanej akcji terenowej i budowlanej.

Między tymi skrajnymi przykładami Wschodu i Zachodu Europy, spostrzegamy całe szeregi form pośrednich w Italii, w licznych i bardzo udatnych akcjach budowlanych Niemiec, w eksperymentach socjalistycznego zarządu m. Wiednia i innych. Wszędzie spostrzegamy dążności mniej lub wiecej akcentowane w dwóch kierunkach: zorganizowanej akcji terenowej i budowlanej. Celem jej jest usunięcie wszędzie zasadniczych braków, cechujących miasto wieku XIX, tj. chaosu w podziale terenów na budowlane i niebudowlane oraz chaosu w produkcji mieszkań i sposobach zabudowy. Wysiłki czynione sferze ustawodawczej, organizacyjnej i administracyjnej ida drogą ograniczania prawa własności indywidualnej w stosunku do terenu miejskiego i wzniesionych na nim budowli, podporządkowują to prawo sprawom i potrzebom ogółu mieszkańców, potrzebom gminy miejskiej i organów państwa. Jeżeli chodzi o ocenę wyników tych usiłowań, czynionych w latach miedzy wojnami światowymi, to można spostrzec, że nie przekraczają one pewnej miary rezultatów jednostronnych. Już analiza miasta dawnego i wnioski z niej wysnuwane wykazywały, że harmonijny organizm miejski wyrasta na podłożu skoordynowanego współdziałania różnych czynników urbanistycznych i że brak ogólnych idei kierowniczych i zdrowych podstaw spolecznych wyrażonych w racjonalnym planie miasta, ogranicza wyniki wysiłków jednostronnych. Otóż cechą charakterystyczną poczynań prawnych, finansowych i gospodarczych, przedsiębranych w różnych krajach, podobnie jak i w Polsce, jest rozbieżność i pewna powierzchowność. Mocno zaakcentowane interesy pewnych grup społecznych i pośpiech w realizacji ich zamierzeń nie dopuszcza do objęcia tych szerokich horyzontów, jakich wymaga dobro całego miasta. Mniej lub więcej drobne fragmenty dają chwilowo nawet wynik dość dodatni pod względem prawnym lub ekonomicznym czy technicznym. W całości jednak, nie sięgając do podstaw konstrukcji miasta i j ego formy, nie wprowadzają miast na właściwą i konieczną drogę ewolucji nowoczesnej. Przy tym jednak należy zauważyć, Że komplikacje organizmu miasta współczesnego, konflikty społeczne i ekonomiczne doby obecnej, stawiają przed budowniczymi miasta zadania stokroć trudniejsze niż w dawniejszych okresach powolnego i umiarkowanego procesu urbanizacji. [podobne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 6th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl