Liczne mosty zelbetowe

Liczne mosty żelbetowe w Bangladeszu pochodzą z lat 50 naszego stulecia. Były one budowane w pośpiechu przez krajowe firmy zatrudniające mało doświadczony personel techniczny. Również kontrola przeprowadzana przez pracowników nadzoru była mało dokładna. Choć, oceniając ogólnie, projekty były dobrze opracowane, to wskutek błędów wykonawstwa nastąpiły katastrofy kilku mostów, a m. in. (Salam, 1977): • Most Nyarna – długości 110 m – miał filary słupowe oparte na kesonach, zaś przyczółki na palach żelbetowych. Uszkodzenia wystąpiły w obu końcowych odcinkach mostu. Spękał beton wspornikowych chodników oraz płyty pomostu nad podporami i nad dźwigarami głównymi. Okazało się, że górne pręty zbrojenia w chodnikach zostały obniżane w czasie betonowania pod ciężarem pracujących na moście robotników, co zmniejszyło nośność wsporników. Zbrojenie skoncentrowano nad pod- porami, ale brakowało go w pozostałych przekrojach pomostu. Spowodowało to powstanie spękań poprzecznych. Stwierdzono ponadto niezadawalające związanie zbrojenia z betonem. Most Mirpur długości 220 m. W czasie betonowania dźwigarów wystąpiły duże odkształcenia drewnianego rusztowania. Wskutek nie właściwe go podparcia, rusztowanie nie wytrzymało obciążenia i runęło do rzeki. [więcej w: heban kraków, centralna informacja ksiąg wieczystych, mrowka tarnow ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 2nd, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych heban kraków mrowka tarnow