Liczby przyrostu naturalnego

Liczby przyrostu naturalnego składają się z dużych liczb urodzin, małej śmiertelności niemowląt, znacznej długowieczności mieszkańców miasta, dobrych warunków rozwoju i życia jednostki. Liczby spadającego przyrostu, czy absolutnego spadku, moga wynikać ze spadku urodzin lub zwiększenia śmiertelności niemowląt, względnie zwiększenia ogólnej śmiertelności. Jest to przypadek charakterystyczny w czasach wojen, epidemii, głodu lub choćby nawet depresji gospodarczej. Poza naturalnym przyrostem mamy w organizmnie urbanistycznym do czynienia zwykle ze znacznym przyrostem lub spadkiem liczby ludności skutkiem Imigracji i emigracji. Pierwszy z tych objawów stanowi podstawę olbrzymiego przyrostu ludności miast współczesnych. Emigracja ze wsi. Prace w tym zakresie przeprowadzone powinny wypełnić cel dwojaki: 1-0 przedstawić najbardziej dokładny obraz stanu istniejącego w poszczególnych działach badań, 2-0 skrystalizować wnioski w tychże działach, które naszkicują program działania na bliższą i dalszą przyszłość, tj. podkreśla potrzeby, wykażą braki i usterki stanu obecnego w organizmie miejskim i w terenach otaczających. Winny one też stworzyć pewne kryteria finansowe, gospodarcze i techniczne, które pozwolą nam ocenić sprawy realne i potrzeby rzeczywiste, a także wydzielić je spośród zamierzeń oraz planów zbyt daleko idących lub wręcz fantastycznych. W pracy nad formułowaniem tego programu realnego napotkamy nieraz znaczne trudności, które polegają na znalezieniu właściwej skali w czasie i przestrzeni w stosunku do zamierzeń urbanistycznych w różnych działach życia, Tak skala zbyt drobna, słabość i krótkowzroczność zamierzeń, jak zakreślanie projektów zbyt daleko idących, płynnych i fantastycznych, może poważnie zaszkodzić racjonalnej i harmonijnej przebudowie i rozwojowi istniejącego organizmu miejskiego. W każdym wypadku i w każdym dziale badań możemy nasze wnioski poddać kryterium przydatności dla celów i funkcji zasadniczych miasta nowoczesnego, tj. stworzenia mieszkania i warsztatu pracy. Cele te pojęte w szerokim znaczeniu tego słowa, z uwzględnieniem potrzeb życia nie tylko materialnego, ale i duchowego, będą wykładnikiem społecznego ujęcia sprawy budowy miasta. Będą one również z natury rzeczy uwzględniały nowy wymiar w sprawach budowy miasta — miar czasu. [podobne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Saturday, September 7th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl