Wytyczne w planowaniu

Kierujemy sie m następującymi wytycznymi w planowaniu: osiągniecie minimum długości w arteriach o kosztownych szerokich przekrojach, (łażenie do największej wydajności tych linii i sharmonizowanie całości sieci z warunkami topograficznymi i ze Środkami gospodarczymi danego miasta; rozdział arterii komunikacyjnych od ulic mieszkaniowych i skomponowanie z tych dwóch zasadniczo odmiennych pierwiastków jednolitej i organicznej całości. Stanowi ona szkielet konstrukcji miasta. Znaczne trudności dla urządzeń komunikacyjnych, kanalizacyjnych itp., i nie wytrzymujące z tego powodu kalkulacji gospodarczej. Grupę drugą stanowią tereny, które mogą posiadać wszelkie zalety obszarów, przeznaczonych pod zabudowę, a zostaną jednak wyłączone z zabudowy w myśl wskazań ogólnej kompozycji planu. Tak więc mogą być ustalone w planie jako tereny niebudowlane ogrody, lasy, parki, grunty orne itp. W pewnych wypadkach moga to być tereny już częściowo lub nawet całkowicie zabudowane, które dla pewnych celów należy z tej zabudowy ogołocić, więc np. dla celów militarnych, w celu uzdrowotnienia dzielnicy bardzo zaniedbanej, dla potrzeb komunikacyjnych itd. Tak np. przed stu laty została w Warszawie przez rząd rosyjski zburzona cała dzielnica mieszkaniowa, tzw. Żoliborz, w celu wzniesienia Cytadeli. W dzisiejszym Londynie i w innych miastach angielskich, stojących na wysokim stopniu kultury i zamożności, znosi się całe dzielnice ruder dla podniesienia poziomu zdrowotnego i budowlanego. PO przeprowadzeniu ogólnego podziału obszarów miasta na budowlane i niebudowlane ustala się podział bardziej szczegółowy. W terenach budowlanych wyznacza się: dzielnice mieszkaniowe, przemysłowe, mieszane, administracyjno-handlowe, reprezentacyjne, tereny kolejowe, portowe, lotniska. W ogromnej większości wypadków, przy współczesnych studiach urbanistycznych, mamy do czynienia z osiedlami i miastami już istniejącymi — konieczne więc jest nawiązanie ścisłej łączności i zupełna koordynacja trzech spraw, tj. stanu obecnego, postulatów najpilniejszych, odpowiadających najżywszym potrzebom ludności dzisiejszej oraz zadań przyszlości, określonych w granicach 15—25 lat. [przypisy: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Wednesday, September 11th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki