Doświadczenia i spostrzeżenia

Doświadczenia i spostrzeżenia, które dziś już możemy czynić, otwierają drogę do racjonalnych dalszych poczynań: będzie nią ścisła koordynacja czynnika prawnego z czynnikami pozostałymi, a przede wszystkim z możliwościami gospodarczymi i zagadnieniami technicznymi, budowlanymi i komunikacyjnymi. Tak powstaje w organizmie urbanistycznym racjonalna polityka budowlana i terenowa pohamowaną chęcią zysku osobistego, wprowadza do rozwijającego się szybko organizmu miejskiego zarodki chaosu oraz brak wszelkiej harmonii i koordynacji z potrzebami publicznymi i z zadaniami społecznymi, które leżą z natury rzeczy u samej podstawy organizmu miejskiego. W płaszczyźnie prawa własności ścierają się w formie jaskrawej dążności zysku jednostki z dążnościami do zaspokojenia potrzeb ogółu mieszkańców miasta lub jego większych ugrupowań. Scierają się również interesy poszczególnych instytucji państwowych z potrzebami urządzeń i instytucji miejskich i samorządowych. W konstrukcji miasta występują szczerby i niedokładności. Naturalne zapotrzebowanie terenów i gmachów, będące wyrazem zdrowego rozwoju potrzeb i urządzeń społecznych, nie znajduje właściwej drogi i zadośćuczynienia. Naczelne wymagania kultury szerokich sfer społecznych, jak oświata, wychowanie fizyczne, szpitalnictwo, racjonalny rozwój mieszkalnictwa itp. z trudem zaledwie torują sobie drogi realizacji utykając na każdym niemal kroku, z powodu braku właściwych terenów i celowo zbudowanych gmachów. Z drugiej strony organy państwowe w swym wszechstronnym rozwoju, będącym wykładnikiem przyrostu ludności i postępującej cywilizacji, również często bardzo nie znajdują odpowiednich możliwości dla rozszerzenia swych urządzeń, gmachów, terenów itd. Trudności, które napotykają koleje, wojsko, administracja, sądownictwo i instytucje społeczne, kulturalne i wychowawcze w rozmieszczeniu swych warsztatów pracy, gmachów i terenów, w mieście współczesnym, charakteryzują nieraz w sposób dobitny chaotyczność budowy i organizacji dzisiejszego ustroju urbanistycznego. Coraz głębiej sięgające zrozumienie tych braków rodzi dążność do naprawy stosunków prawnych, odziedziczonych w znacznej części po wiekach ubiegłych i nie dostosowanych do olbrzymiego tempa procesów urbanizacji w ostatnich dziesiątkach lat. Liczne ustawy, wydane przez rządy państw na wzmożenie ruchu turystycznego i może mieć duże znaczenie w rozwoju danej miejscowości. [hasła pokrewne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 6th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl