Deskowanie drewniane bylo ustawione na rusztowaniu z dwuteowników stalowych umieszczonych poziomo

Deskowanie drewniane było ustawione na rusztowaniu z dwuteowników stalowych umieszczonych poziomo. Jak wykazała budowa bliźniaczego mostu, takie podparcie było wystarczające w warunkach normalnych. Tym razem, wskutek skosu konstrukcji przęsła, deskowanie umieszczono na rusztowaniu mimośrodowo, w wyniku czego niektóre belki były przeciążone. Naoczni świadkowie widzieli, jak w pewnej chwili budowla drgała przez około 30 s, po czym rozległa się detonacja i konstrukcja długości 33 m najpierw osunęła się około 7,5 cm, a następnie runęła na ziemię. Na moście pracowało 59 ludzi. Zostali oni zasypani rurami rusztowania i niestwardniałym betonem. W wypadku zginęło 3 robotników i 10 zostało rannych. Dochodzenie powypadkowe wykazało, że w chwili katastrofy obciążenie dwuteownika wynosiło około 0,42 MN, a po zakończeniu betonowania wzrosłoby prawdopodobnie do 0,48 MN. W projekcie przewidziano obciążenie 0,31 MN, zaś złamanie dwuteownika w czasie badania nastąpiło przy wartości 0,40 MN. Stąd wyciągnięto wniosek, że istotnym powodem katastrofy było przeciążenie pomostu rusztowania. Przy współczynniku bezpieczeństwa 1,6 konstrukcja byłaby się utrzymała. Projektant popełnił omyłkę w obliczeniu wytrzymałości rusztowania, zaś ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję i rozkład jej obciążenia nadzór nie sprawdził projektu (Civil Eng. 12/72). Most w Koblencji odbudowano po katastrofie w 1971 r. Z innych przyczyn nastąpiła w dniu 21 września 1972 r. katastrofa na wiadukcie prowadzącym do tego mostu. Nagle, bez wstępnych oznak, załamało się rusztowanie pod ciężarem świeżego betonu . [patrz też: heban kraków, farba silikatowa, systemy suchej zabudowy ]

Tags: , ,

This entry was posted on Sunday, September 1st, 2019 at 12:00 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farba silikatowa heban kraków systemy suchej zabudowy