Dawne ujęcie i sposób rozumienia zadań urbanistycznych

Po pierwsze, miasto rozwijało się powoli i etapy jego rozwoju szły równolegle do zmiany pokoleń, ich potrzeb i Środków. Po drugie, miasto było niewielkie, przestrzenie przebywane w jego wnętrzu były tak drobne, że czas, jaki na to poświęcano, nie odgrywał żadnej roli w trybie życia jednostki, względnie w kalkulacji gospodarczej całego organizmu miejskiego. Miasto współczesne przeobraziło się pod tym względem całkowicie. Jego przestrzenie są ogromne. Pomimo stosowania coraz lepszych i szybszych Środków komunikacji czas i energia, poświęcane na ich przebywanie, coraz ujemniej wpływają na życie jednostki i ogółu mieszkańców. Wypadki tracenia godzin dziennie na przejazdy wewnątrz miasta są na porządku dziennym. Poza tym szybkość rozrostu miasta i poszczególnych jego organów jest tak wielka, że należy do niej stosować miarę lat lub często nawet miesięcy — w przeciwieństwie do dawnej miary dziesięcioleci lub nawet wieków. Objawy związane z pojęciem czasu, potęgują powagę głównych funkcji miasta. Nie tylko kompozycja urbanistyczna, wyrażona w planie, lecz również organizacja techniczna i finansowa muszą być dostosowane do nowej tej miary. Zamierzenia lub projekty nie sharmonizowane w skali czasu z rozwojem życia miasta, mogą doprowadzić do najgorszych konsekwencji. Opóźnienie w organizacji ruchu kolejowego w granicach Paryża w czasie wielkiej przebudowy za Napoleona III naraziło miasto na niepowetowane
Do badań analitycznych i wniosków omówionych poprzednio należy stopniowo przejść do syntezy wskazań i do kompozycyjnej pracy projektodawczej, od najogólniejszych zarysów ustroju miasta, względnie regionu, ustalonych powyżej, przechodzimy dalej i badamy szczegółowo warunki gospodarcze i techniczne. Poprzednie studia ogólne pozwoliły ustalić podstawy przyrodzone i prawno-administracyjne w organizacji ustroju urbanistycznego oraz wyznaczały granice studiów i prac przygotowawczych. [patrz też: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Saturday, September 7th, 2019 at 2:57 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl