Badania ludności

Badania ludności winny szczegółowo oświetlić zagadnienia następujące: 1. Przeważający charakter gospodarczy i zawodowy ludności miasta. Rola ekonomiczna rolnictwa, rzemiosła, handlu, różnych gałęzi przemysłu, administracji. Układ poszczególnych grup, ich stan ekonomiczny. Dochodowość warsztatów pracy i stopa życia mieszkańców. Związki gospodarcze miasta z jego bliższym i dalszym otoczeniem. 2. Aprowizacja. Wyjaśnienie jej zakresu w związku ze stopa życiową poszczególnych grup ludności miejskiej. Zródła produkcji i dowozu materiałów spożywczych, odzieżowych, opałowych i innych. Srodki i linie szkody i późniejsze komplikacje. Opóźnienie w opracowaniu planów i organizacji zabudowy stołecznej Warszawy w latach 1920—1930 wywołało i nadal wywołuje szereg wybitnie ujemnych skutków w organizacji, finansowaniu i formie zabudowy nowych północnych i południowych dzielnic naszej stolicy. Prowadząc wiec badania ludności i stanu technicznego terenu pod kątem widzenia głównych funkcji miasta, winniśmy brać pod uwagę czynnik czasu. Określając więc np. potrzeby mieszkaniowe dla przyrastającej szybko ludności i ustalając odpowiednie zamierzenia budowlane, należy je ściśle skoordynować między sobą i uzgodnić z przewidywanym w danym okresie rozwojem gospodarczym miasta. Studia ludności dotyczą jej liczebności, przyrostu i spadku w poszczególnych okresach rozwoju miasta. Ogólne objawy procesów urbanizacji w ostatnim stuleciu postępują nader szybko. W krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych A. P. przeważnie ponad 30% ludności państwa lub znacznie więcej, przebywa obecnie w miasłach. Tak np. Anglia wykazuje ponad 70% ludności miejskiej; Polska w r. î921 — 26%, a w roku 1931 już 30% ogół ludności. Ludność calego państwa wzrosła w tym dziesięcioleciu 0 19%, a ludność miast 0 27%. Bliższa analiza tych objawów wykaże cały szereg zjawisk, które rzucą charakterystyczne Światło na ustrój urbanistyczny. Sumaryczne liczby przyrostu lub spadku mogą mieć różnorodne źródła zupełnie odmiennej natury. [hasła pokrewne: belmeb kraków, gruntowy wymiennik ciepła cena, neoperl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Saturday, September 7th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: belmeb kraków gruntowy wymiennik ciepła cena neoperl