Badania gospodarcze i techniczne

Badania gospodarcze i techniczne, przeprowadzone w zakresie mieszkalnictwa, powinny mieć za cel dokładne określenie potrzeb mieszkaniowych, pożądanych typów mieszkań, domów i działek, oraz ich ilości w chwili obecnej i w najbliższym okresie 15—25 lat. Ze sprawą tą wiaże się niestety dziedzina, która winna znaleźć rozwiązanie w innej zupełnie płaszczyźnie. Jest to dziedzina warsztatów pracy. Spuścizną wieku XIX jest zupełne pomieszanie zabudowy mieszkaniowej, handlowej i przemysłowej. Chaotyczne przenikanie się w granicach jednej działki i jednego nawet domu pomieszczeń mieszkaniowych, sklepowych, biurowych lub wręcz fabryczno-przemysłowych stanowi jedną z najgorszych bolączek miasta współczesnego w Europie. Zawiłe trudności tej plątaniny zabudowań, urządzeń technicznych, inwestycji finansowych, stanowią splot zagadnień, które mogą być rozwiązane tylko z biegiem czasu powoli i systematycznie. Wkraczają one głęboko w sprawy mieszkaniowe, krzyżują możność racjonalnych rozwiązań domu, bloku budowlanego, dzielnicy i całego nawet miasta. Trudne do zreformowania w dzielnicach istniejących, tym bardziej otwierają szerokie pole do pracy urbanistycznej przy tworzeniu nowych dzielnic i przy opracowaniu nowych planów urbanistycznych i regionalnych. Dwie różne funkcje miasta nowoczesnego — mieszkanie i praca — powinny tu znaleźć swój pełny wyraz w konstrukcji i formie. Zycie państwowe i społeczne. Ścisły związek życia ustroju urbanistycznego z ustrojem państwa wyraża się między innymi w istnieniu szeregu różnorodnych organów tego życia w mieście. Odbija się to z kolei rzeczy na stanie ludności, jej stopie życiowej, rodzaju pracy itd. Szereg miast w każdym kraju stanowi siedziby ośrodków administracji państwowej, akademickich zakładów naukowych i instytucji pokrewnych, Inne znowu miasta, dzięki swej sytuacji, odgrywają mniejszą lub większą rolę w systemie obronnym państwa, jako siedziby ośrodków wojskowych, obozy warowne itp. Charakterystyczna fizjonomia miast wojewódzkich, większych garnizonów, stolic większych połaci kraju lub całego państwa ściśle się wiąże z wyżej zaznaczonymi objawami życia ludności i wymaga osobnej analizy i wysnucia wniosków programowych. [podobne: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Sunday, September 8th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena