Administracja miejska

Różnego rodzaju korporacje, instytucje opieki społecznej i wychowawcze, ubezpieczalnie itd., nadają również swoiste piętno miastu i nieraz głęboko wrastają w jego organizm tworząc swe gmachy, tereny, urządzenia techniczne i grupując wkoło siebie liczne zastępy swych członków, pracowników i interesantów. W wyniku potrzeb ludności, jej poziomu gospodarczego i społecznego, jej potrzeb materialnych i kulturalnych, rozwija się system gospodarki i administracji miejskiej. Łączy się ona ściśle z omawianym poniżej stanem technicznym terenu, lecz główne podstawy i cele znajduje w płaszczyźnie życia i różnorodnych potrzeb samych mieszkańców miasta. W tworzeniu projektu urbanistycznego potrzebą się staje nie tylko oświetlenie ogólne spraw prawnych i administracyjnych. Miasta wieku XIX i XX Święcą tu swoje smutne triumfy. Wszechstronne niemal obniżenie poziomu mieszkalnictwa olbrzymiej większości mieszkańców miasta jest dziś sprawą paląca nie tylko w projekcie urbanistycznym poszczególnego miasta. Jest ono zagadnieniem, które od końca pierwszej wojny Światowej weszło pod obrady rządów najpotężniejszych państw europejskich i innych. Liczne konflikty społeczne i ekonomiczne w tym właśnie problemie znalazły swoje źródło. Jeżeli zważymy, że w przeważającej ilości miast dzisiejszych 90% lub więcej ludzi mieszka w warunkach niedostatecznych lub wręcz złych, to jasnym się staje silne napięcie, jakie na tym polu daje sie odczuwać w różnych krajach Europy Pomimo różnorodnych metod zaradzenia złu, stosowanych przez rządy państw i najpotężniejsze gminy miejskie. wyniki tych wysiłków są na ogół nie wystarczające. Jak już wyżej zaznaczyłem, nawet ekonomicznie najsilniejsza Anglia, ani najdalej pod względem społecznym i organizacyjnym idące Republiki radzieckie nie zdołały nawet w części usunąć złego dziedzictwa metod wieku XIX w stosunku oczywiście do tego stanu, jaki panował w okresie przedwojennym w każdym z tych krajów, leżących na dwóch przeciwległych rubieżach kultury europejskiej. [hasła pokrewne: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Sunday, September 8th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena