Dzieła kultury ogrodowej

Element zieleni, dawniej rzadko brany pod uwagę, wkroczył do organizmu miejskiego w wieku XVII i XVIT T. Stal się ozdobą królewskich pałaców i magnackich willi. Użytkowanie zasobów naturalnych. Urządzenia techniczne i tereny, związane z wyzyskaniem bogactw naturalnych, wpływają bezpośrednio i w wysokim stopniu na konstrukcje i formę miasta. Wydobywanie w odkrywkach kamienia, żwiru, piasku i najbardziej u nas rozpowszechnione kopalnie gliny dla cegielni tworzą w terenach miejskich lub podmiejskich swoiste warunki techniczne. Wyłączanie terenów tych z użytkowania w celach budowlanych, organizowanie odpowiednich instalacji i środków komunikacyjnych odbija się bezpośrednio na konstrukcji danej dzielnicy. Prowadzone na wielką skalę kamieniołomy przeobrażają wręcz cały krajobraz, pociągają nieraz niszczenie lasów lub pól uprawnych, powodują budowę odnóg kolejowych, basenów portowych itp. W stopniu jeszcze większym wpływają na ustrój urbanistyczny tereny kopalniane, Rozwój kopalni, uzależniony od układu geologicznego eksploatowanych pokładów, podporządkowuje sobie wszelkie urządzenia techniczne na ziemi i pod jej powierzchnia. Oddziaływa on bezpośrednio na ukształtowanie przez wyłączanie pewnych terenów z zabudowy — mianowicie tych, pod którymi kopalnia obecnie się znajduje, zarówno jak i tych, pod którymi przewidywane jest dalsze jej rozszerzenie. Pośrednie działanie kopalni jest jeszcze bardziej ważkie. Organizacja gospodarcza miasta, napływ ludności zatrudnionej w kopalni lub w zakładach przemysłowych i handlowych z nia związanych, zabudowania, linie komunikacji wodnej i lądowej — cały szereg objawów gospodarczych i technicznych, a przede wszystkim szybkość ich rozwoju, nadają swoiste rysy konstrukcji i formie miasta. Klasyczne przykłady miast i osiedli przemysłowych znajdujemy w Polsce w Zagłębiu węglowym na Sląsku, u źródeł ropy naftowej w Borysławiu i w innych miejscowościach. [patrz też: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Tuesday, September 10th, 2019 at 2:54 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3